Det var skriftlig avstemming, så det er derfor ikke kjent hvem som ga de fire ”ekstrastemmene” til Røtvei.

Ved valg av varaordfører ble Johan Jensen (Krf) som ventet valgt med 13 stemmer, mens Arne Braut fikk 12 stemmer.

Etter forslag fra ordfører Ola Røtvei gikk kommunestyret med på at det ble valgt en settevaraordfører. Dette på bakgrunn av at Røtvei, som første vararepresentant til Stortinget, kan risikere å måtte møte som stortingsrepresentant.

Olav Bjørndal foreslo Egild Kristiansen, mens Eli Dahle foreslo Ingrid Mellem. Kristiansen ble valgt med 13 stemmer, mens Mellem fikk 12 stemmer.

Takket for tilliten

Den nyvalgte ordføreren takket forsamlingen for tilliten, og han var glad for å ha fått støtte fra flere representanter enn de som hadde forpliktet seg.

- Jeg håper på et godt samarbeid i kommunestyret og at vi sammen kan dra lasset, sa Røtvei.

Stor enighet

Valgene av nemnder, råd og utvalg ga ingen overraskelser. Det aller meste var avklart på forhånd i valgkomiteen.

Ved valg av nestleder i administrasjonsutvalget ble det avstemming mellom Eli Dahle og Arne Braut. Dahle ble valgt med stemmetallene 17-8.

Ved valg av representant til Dovrefjellrådet var det også forskjellige forslag. Arnt Nerhoel (Sp) foreslo Ola Krokan som representant med Peder Haugseth som vara. Olav Bjørndal foreslo at ordføreren skulle være fast representant og varaordføreren vararepresentant. Bjørndals forslag fikk 18 stemmer, mens 7 stemte på Nerhoels forslag.