ULSBERG: I følge rovviltkoordinator i Statens Naturoppsyn (SNO) i Sør-Trøndelag, Christian Klemetsen, er det ikke mulig å finne mer klassiske spor etter bjørn enn det man fant på søya som er drept på Ulsberg. Det betyr at bjørnen har forsynt seg av juret og bringefettet på dyret.

Det var hytteborere som var på tur i området som tirsdag ettermiddag varslet gårdbruker Morten Eggan om den drepte sauen som lå i relativt åpent lende noen hundre meter ovenfor gården.

– Jeg varslet rovviltkontakt Jan Erik Asphaug i SNO med en gang, forteller Eggan.

Foreløpig tar han funnet med en viss ro, men skulle ettersøk vise at det er flere drepte sauer i området, er han mer bekymret.