MARI VOLD

I følge Folstad har Bondelaget vært i dialog med Jernbaneverket i lengre tid for å få en forbedring av gjerdene langs jernbanelinja. Allikevel har ingenting blitt gjort.

– Jernbaneverket må ut med flere millioner i året i erstatning til bønder som mister dyrene sine på toglinja. Om de hadde brukt noen av disse pengene til å ruste opp gjerdene sine, kunne kanskje denne ulykken vært unngått.

Folstad mener at Jernbaneverket ikke har vist vilje til å samarbeide, og at de fraskriver seg gjerdeplikten sin.

– Dette gir ikke bare en stor økonomisk belastning, det er også en enorm påkjennelse for dyreeier og lokfører. Den manglende muligheten til å drive dyrehold langs jernbanelinje fører i tillegg til et tap for kulturlandskapet. Utmarka gror igjen, fortsetter Folstad

Bondelaget har nå i flere år forsøkt å nå frem til Jernbaneverket, blant annet ved å registrere de mest akutte strekningene. En dialog som for bøndene har vært som å snakke til veggen.

– Vi håper Jernbaneverket med dette endelig vil få øynene opp for sitt ansvar ovenfor bøndene, avslutter en oppgitt fylkesleder.