BERKÅK: Både martnasgjengen og store deler av Rennebus innbyggere er glad for at kommunestyret fant penger i økonomiplan til renovering av Rennebuhallen med en total kostnadsramme på 17 millioner kroner. Det er satt av en million i 2014 og åtte millioner i 2015 og åtte millioner i 2015.Dette skal finansieres med låneopptak.

Kommunestyret fant også rom for blant annet ENØK-tiltak, opprusting av veier og bredbåndsutbygging.