OPPDAL: I dag finnes det ingen forskrift som sier noe om tillatt størrelse på spikerelt på campingplasser i Oppdal. Per i dag er det opp til driverne av campingplassene å sette grenser for hva man kan bygge, så lenge tekniske krav til byggverk blir tilfredsstillt.

Viktig for turistnæringa

- Vi har hatt et oppstartsmøte og satt ned ei arbeidsgruppe som skal utarbeide forskriften, forteller Morten Rødningen, fagansvarlig for plan, byggesak og oppmåling i Oppdal kommune.

Campingturisme er en viktig del av turistnæringa i Oppdal. Kommunen ønsker å ivareta sikkerheten på campingplassene i en tid hvor det stadig bygges større og flere spikertelt. I tillegg brukes det ofte åpen flamme, propan og elektriske apparater i forbindelse med camping.

- Brannfaren øker stadig med den økte aktiviteten, heter det i møteprotokollen fra bygningsrådet.

Dette er grunnen til at kommunen inviterte campingplassdrivere til møte og samtaler om forskriften.

- Vi ville ha med driverne, slik at de får en innvirkning, sier Morten Rødningen. Han mener det er viktig å få på plass krav til spikerteltene.

- Mange, store spikertelt tett inntil hverandre er ikke noe særlig for brannsikkerheten. Ekstra nifst blir det med en vinter som har vært så tørr som denne, ser han.

Slipper interne regler

Lars Hevle, som driver Granmo Camping nord for Driva, kan fortelle at han har rundt 100 spikertelt på campingplassen. Han ønsker forskriften velkommen.

- Det er på høy tid. Det er fint å ha en A4-standard alle følger, på den måten slipper vi at campingplassene har egne interne regler. Det gjør det lettere å ivareta sikkerheten, sier Hevle. Han forteller at han setter strenge krav til spikerteltene som bygges.

- Jeg regner med vi ligger på nivået som forskriften kommer til å ende opp på.

Morten Rødningen kan foreløpig ikke si noe om de tekniske kravene som skal stilles i forskriften. Lars Hevle forteller imidlertid at han ikke tillatter spikertelt med større grunnareal enn femten kvadratmeter, i tillegg til at det må være fire meter mellom hvert spikertelt.