OPPDAL: Når man kommer sørfra gjennom Drivdalen, møtes man som bilist av et heller uryddig landskap av skilt. Statens vegvesen, Statskog, Nasjonalparksenteret og Jernbaneverket er alle mer og mindre flinke til å informere. Noen med staselige tavler satt opp på stein, andre med mer unnselige og rotete oppslagstavler.

Skikkelig informasjon

Nå vil Framtidsverkstedet i Drivdalen/OASE rydde i skiltjungelen, og har fått med seg flere samarbeidspartnere.

– I dag er det ingen skikkelig informasjon til veifarende, verken når du kommer sørfra på E6 eller langs riksvei 70, sier Ola Arne Aune på vegne av Framtidsverkstedet i Drivdalen.

Gruppa har tatt initiativ til et prosjekt der informasjon skal samles inn, og gjøres tilgjengelig med skikkelige informasjonstavler langs veien.

– Først og fremst skal vi bli enige om hvilken type infotavler vi skal bruke.

Tidligere denne uka inviterte ildsjelene fra Drivdalen til et møte om prosjektet. Dit kom representanter fra Statens vegvesen, Jernbaneverket, Dovrefjell og Sunndalsfjella nasjonalparker samt Oppdal kommune. Også representanter fra Pilegrimsleden og Kongsvold Fjeldstue er invitert med i prosjektet.

– Vegvesenet er veldig interessert i et samarbeid med oss som bor her lokalt, sier Aune.

Drivdalen på kartet

Et annet viktig moment, i tillegg til å rydde opp, er selvsagt å sette Drivdalen ettertrykkelig på kartet, og å få vist fram alt som finnes i dalen. Aune peker blant annet på et stort fredningsprosjekt i regi av Jernbaneverket, der flere historiske steder langs jernbanestrekningen er opprustet. Nå jobbes det også med å få ryddet den gamle ridestien i tilknytning til gamle riksvei 50.

– Nå har vi satt ned en arbeidsgruppe på fem, som skal jobbe videre med prosjektet. Vi som bor i Drivdalen, vil jobbe med å legge til rette både for næringsutvikling og framtidig bosetting. Det handler om å holde liv i kretsen vår.

I arbeidsgruppa sitter representanter både fra Framtidsverkstedet i Drivdalen, Jernbaneverket, Oppdal kommune ved rådmannen, statens vegvesen og Dovrefjell og Sunndalsfjella nasjonalparker.

– Til syvende og sist er det nasjonalparkstyret som bestemmer hvordan det skal se ut.

Når det kommer til finansieringen, mener Aune det skal være mulig å finne penger i systemet til prosjektet.

– Statens vegvesen har blant annet et prosjekt knyttet til de historiske veiene i Norge. Der finnes det en del midler, sier Aune.

Her vil OASE/Framtidsverkstedet i Drivdalen sette opp informasjonstavler:

GRØNBAKKEN Vegfarende fra sør møter et landskap de ikke har sett tidligere på veien mot Dovrefjell.

JØROSKLOPPA Om den gamle kongeveien og pilegrimsleia, Hjerkinnshøa og Eysteinkirka, og nordover mot Vårstigen. Planteliv, og forhåndsinfo om fjellhagen på Kongsvold.

KONGSVOLL Om plante- og dyrelivet, fjellstuene på Dovrefjell, landskapet, Vårstigen, Dovre- og Sunndalsfjella nasjonalpark og fjell og folk.

GAMMELHOLET Tilleggsinfo til vegvesenets nåværende info om den gamle kongevegen og pilegrimsleia, samt info om kryssing av Vårstigen på vei mot Drotningdalen og Ryphusan i Vinstradalen.

NESTAVOLL Behov for fyldig info om Vårstigen, Åmotsdalen og Vinstradalen.

HESTHÅGGÅN Den gamle kongeveien, Vårstigen, kommer ned her. Herfra går også gamle riksvei 50, langs elva til Drivstua.

DRIVSTUA Statens vegvesen jobber med et fredningsprosjekt av riksvei 50 herfra til Hesthåggån, og videre Vårstigen til Hjerkinn. Jernbaneverket jobber med fredning av Drivstua stasjon.

ÅMOTSDALEN Landskap, vegetasjon og dyreliv i området, samt info om Åmotsdalen gård som planlegges utviklet til besøksgård.

VINSTRADALEN Om dalen, pilegrimsleden som kommer fra sør gjennom Drotningdalen til Ryphusan, og om det sjeldne plantelivet.

LOESLIA Om Losliveien og videre fottur til Sissihøa. Historie om de gamle sætrene og sæterveiene i Loslia.

GRANMO CAMPING Generell info om Drivdalen, Vinstradalen og Åmotsdalen, blant annet skiferutvinninga.

Les om kongeporten gruppa planlegger i dagens utgave av Opdalingen.