Slo og sparket etter kommentar, punkterte lunge på skiheisgjest