Dette er en av de dyreste fritidsboligene i Rennebu det siste året