Vil ikke stramme inn reglene for nedbygging av natur