Sa klart nei til gågate for sju år siden. Dette sier Evy nå

foto