Bygdas rikeste økte formuen med 62,1 mill. etter tomtesalg