Pengedryss fra everkkjøper - nå er det 400 000 kr igjen