I år kommer konfirmantene på døra: Fasteaksjon for ukrainske flyktninger

foto