Eget kantinebygg blir trolig skrinlagt

Fra sommerens befaring med aktuelle kantinebyggere. Foto: Per Ole Aalberg, arkiv