De arrangerte i dag var det som kalles for callout- dag på SkiferHotel. Sju representanter fra aktørene i Kurs og Konferanseprosjektet satt i telefonen hele onsdag for å kartleggemarkedet, og dra kurs og konferansekunder til Oppdal, skriver Siri Bjørgen i en pressemelding.

- Det er etkonkret tiltak for å informere folk om hva som finnes i Oppdal, menogså for å kartlegge hvilke aktiviteter bedriftene har planer om åutføre det neste året.

For å gjøre representantene ekstra gira, bledet delt ut premie til den som hadde flest telefoner, tilbud ogleads ut. Det blir en del etterarbeid, noe som i salgsansvarlig iKK-Prosjektet, Liv Grøseth, synes er bare bra. Hun forteller at det eralfa omega å følge opp, men at det er et veldig godt tiltak.