RENNEBU: Administrasjonen i Coop Orkla Møre BA foreslår i en innstilling for styret å gjøre endringer i butikkstrukturen og avvikle seks dagligvarebutikker samt noe faghandel.

Innen dagligvare foreslås nedlagt Coop Markedsbutikker på Vinjeøra, Stamnan, Meek, Svorkmo, Foldfjord og Grøa.

Faghandelsenheter som foreslås er Coop Elektro på Orkanger med serviceverkstedet Ideel. Administrasjonen vurderer også endringer innen faghandel og nye drivere på enkelte kaféer.

Butikkene som foreslås nedlagt er vurdert ut fra objektive kriterier som resultat og omsetningsutvikling, forutsetninger for lønnsom drift, vedlikeholds- og investeringsbehov, befolkningsgrunnlag og lokal konkurransesituasjon. Coop Orkla Møre driver totalt 103 butikker i 35 kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal, og er det samvirkelaget i Norge med flest Coop Marked-butikker, nærbutikkene i Coop.

-Vi har gjort en grundig vurdering, og kommet til at avvikling av butikker er helt nødvendig for å styrke framtidig drift og lønnsomhet i Coop Orkla Møre og sikre tilstrekkelig likviditet. Vi beklager dette, både overfor kundene og medlemmene i de områdene som blir berørt, og våre medarbeidere. Målet er hele tiden å utvikle enda bedre butikker for våre kunder, og vi har stor tro på at vi skal klare denne omstillingen, sier administrerende direktør Arild Sørlien.

Forslaget om avvikling av disse dagligvarebutikkene og faghandelsenhetene er ledd i et omfattende forbedringsprogram som iverksettes for å styrke drift og lønnsomhet, og dermed nytten for de vel 67.000 medlemmene i samvirkelaget. Alle deler av driften gjennomgås og vurderes med tanke på mulighetene for forbedringer og effektivisering. Endringer av butikkstruktur er én del av forbedringsprosjektet. Coop Orkla Møre står foran store vedlikeholdsbehov og investeringer, og det er avgjørende at det prioriteres riktig. Styret i Coop Orkla Møre skal gjøre endelig vedtak i saken angående butikkstruktur i mars. Administrasjonen foreslår at butikkene avvikles i løpet av 1. halvår 2009.

- Vi har lagt vekt på å ha en åpen og ryddig prosess. Dette går ikke på ansattes evne til å drive godt nok, mange steder presterer vi over det man kan forvente – men rammevilkårene er vanskelig når omsetningen blir for lav.

Vi vil ivareta våre medarbeidere ved de butikkene som er foreslått nedlagt på best mulig måte og gjør et grundig arbeid for å finne muligheter i Coop Orkla Møre før vi ser på andre løsninger, sier Sørlien.

Coop Orkla Møre har de siste årene vært gjennom mange fusjoner og store omstillinger, og det har vært gjort omfattende investeringer. Samvirkelaget har bidratt til betydelig utvikling i mange av de 35 kommunene hvor vi er representert. Coop Orkla Møre er avhengig av effektive og gode butikker som klarer konkurransen med de andre aktørene i en bransje med stadig mindre marginer, og som gir lønnsom drift for selskapet. De siste årene har det økonomiske resultatet vært svakt og overskuddet for lite. Styret i Coop Orkla Møre har av samme grunn satt ned det forhåndsgaranterte kjøpeutbyttet for 2009 til 1 %.

Coop Orkla Møre BA er landets tredje største samvirkelag med 2,2 milliarder kroner i omsetning, 1300 medarbeidere, 103 driftsenheter og ca 67.000 medlemmer og eiere. Coop Orkla Møre driver virksomhet i 35 kommuner og har butikker fra Linesøya i nord til Hellesylt i sør – i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylke. Hovedkontoret er på Orkanger.