Installasjonen er en del av nødvendig samband for Forsvaret i Norge, melder forsvaret i en pressemelding.

Det er behov for en enkel innvendig ombygging av eksisterende stasjon på Snøhetta samt etablering av mast med radom for montasje av nye antenner for radiosignaler. Antenner må plasseres inne i en 13 meter høy konisk formet radom for å beskyttes mot stor vindpåkjenning og ising. Masten med radom plasseres på et fundament og totalhøyde vil bli ca 17 meter.

Miljøfokus

Arbeidet vil innrettes slik at det ikke skal være til hinder for fotturister forbi anlegget på Snøhetta og all transport av materialer vil bli utført med helikopter. – Vi har et klart miljøfokus i våre prosjekter, og det vil i forbindelse med arbeidet på Snøhetta bli utarbeidet en miljøplan som entreprenøren blir pålagt å følge, uttaler prosjektsjef Jens Levi Moldstad i Forsvarsbygg Utvikling Øst.

Forsvarsbygg har i samarbeid med landskapsarkitekter lagt vekt på at Forsvarets anlegg på toppen av Snøhetta skal få en miljøtilpasset eksteriør. Dette vil gjøre inntrykket av anlegget hyggeligere for fotturister som besøker Snøhetta. Det betyr blant annet fokus på fargevalg for stasjonen og steinsetting rundt fundamentet for masten.

Søknad om dispensasjon

Forsvarsbygg er allerede i dialog med Dovrefjellrådet om oppføring av masten og har fremsendt en søknad til rådet om dispensasjon fra vernebestemmelsene i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark for å kunne gjennomføre nødvendige utviklingstiltak for Forsvarets samband ved anlegget på Snøhetta.