OPPDAL: Dagen før skolebruksplanen bankes og bare en drøy uke før formannskapet skal håndtere handlingsplanen er det ingen som vet akkurat hvor de skal hente pengene for å finansiere fortsatt skoledrift.

Rådmannens forslag om skolenedleggelser innebærer som kjent en netto besparelse på 800.000 kroner i 2013, 2,7 millioner kroner i 2014 og 3,8 millioner kroner fra og med 2015.

Bruker uka

De fleste partiene ga sist uke uttrykk for at de ville ha finansieringen klar innen morgendagens kommunestyremøte. Nå ligger de an til å bevilge seg en ekstra uke med dypdykk i tallene.

For gårsdagens utstrakte møtevirksomhet førte ikke til noen endelige konklusjoner på pengejakten.

Krf ønsker å fullbyrde samarbeidsavtalen med Ap og få til et felles, økonomisk opplegg. Samtidig ønsker opposisjonen med seg Krf på deres handlingsplan.

– Vi har nok noen av de samme prinsippene, sier Bjørg Marit Sæteren (Sp).

Reduserte investeringer

Både Krf og Sp ser reduserte investeringer ved Drivdalen og Lønset skoler som mulige innsparinger.

Drivdalen skole er per i dag godkjent fram til 2015, og mens det er avsatt 13,5 millioner kroner i 2014 til renovering ved skolen mener Sæteren det nå bare er behov for enkelte utbedringer i nybygget. Dette skal utgjøre 780.000 kroner ifølge tall Arnt Nerhoel (Sp) og Peder Haugset (Krf) fikk fra økonomisjef Leidulf Skarbø på et møte i går.

I rådmannens forslag til handlingsplan ligger det inne 39 millioner kroner til utbygging til 120 elever ved Midtbygda skole. Uten nedleggelse av Lønset skole er ikke dette behovet til stede.

– Men det må uansett rives og bygges nytt. De har levd med asbestbygget alt for lenge, sier Sæteren.

Fond

Rådmannen har lagt opp til at nesten 32 millioner kroner må lånes for å få dette i havn. Resten er momskompensasjon.

Reduseres utbyggingen til å angå bare 70 elever blir lånebehovet 22 millioner kroner, skal partiene ha fått opplyst fra Skarbø.

Andre momenter Sæteren nevner er mindre avsetting til fond og redusert driftsmargin. Rådmannen har lagt opp til en driftsmargin på bare 0,9 prosent i 2013, mot anbefalte 1,5 prosent. Personlig er Sæteren usikker på å ta tak i denne.

– Jeg er egentlig veldig tro mot rådmannen på dette. Vi har en veldig god økonomisjef, og jeg er skeptisk til å utfordre denne marginen.

Parkeringsplasser

Rådmannen har foreslått 45,3 millioner kroner til et bofellesskap for demente i handlingsplanen. Sæteren påpeker at dette ikke er vedtatt ennå, men er likevel ikke veldig villig til å røre denne posten.

– Det er ikke tvil om at det er behov, det tror jeg alle partier er enige om, men det kan jo være andre måter å gjøre det på.

Morten Olsen (Krf) var inne på noe av samme tankegangen på Krf og Aps felles gruppemøte mandag. I tillegg til mindre avsetting til fond mener partiet det kan være fornuftig å se på en felles skoleledelse og IT-lisensene til kommunen. De vil også ta betalt for de kommunale parkeringsplassene utenfor Domus.

– Vi har vært inne på det her med parkeringsavgift. Kommunen sponser Domus med mange parkeringsplasser. Det gjør man verken for Aunasenteret eller Sagtunet, sa Olsen på møtet. De frie midlene er også en mulighet, slik Krf ser det.

Privatskole

Det ble også snakket om Montessorieskoler, hvor både Drivdalen og Lønset har startet planleggingsarbeidet. Ifølge Olsen vil kommunen tape 38.000 kroner per elev som slutter. Rådmannen skriver i sakspapirene at slik dagens fordelingsmodeller vil inntektstapet være større enn utgiftsreduksjonen når en elev begynner på privatskole.

Olav Bjørndal (Ap) forklarte at enhetsprisen per elev på Drivdalen er like over 100.000 kroner. Dermed mener han at kommunen vil spare penger uansett om en elev flyttes til en kommunal skole eller begynner på privatskole.

Feilinvesteringer i skole

Olsen møtte mye motbør fra arbeiderpartigruppa, som beskyldte han for å glemme løftet om å satse på eldreomsorgen. Noe han ville ha seg frabedt.

– Det er ikke uten grunn at vi har eldreomsorg på førsteplass i partiprogrammet. Vi vil heller kutte en million i kulturhuset enn en million i eldreomsorgen, slo han fast.

Ordfører Ola Røtvei (Ap) frykter at det vil komme store feilinvesteringer i skolen som følge av å opprettholde dagens skolestruktur.

– Å sikre god nok drift på de skolene vi har er den største utfordringen, uttalte han på møtet. Han viste samtidig fram en oversikt over hva kommunen må spare de neste fire årene. Det er snakk om tre millioner, 4,9 millioner, 6 millioner og 6 millioner. I det regnestykket er det forutsatt at Drivdalen og Lønset legges ned.

– Det kan ikke være en liksombalanse vi går inn for. Vi må vise hvor vi skal kutte.

– Ingen kreativitet

Olsen mente at Arbeiderpartiet opptrer enspora i debatten.

– Det virker som det er total mørkt hvis vi ikke legger ned en skole. Det finnes ingen kreativitet her, sa han.

– Det blir vår fordømte plikt å få sammen dette budsjettet. Det blir ingen dans på roser. Det betyr at vi må prioritere og kutte noe. Etter møtet 16. mai blir det en tøff jobb å få det til å gå opp. Vi er nødt til å finne reelle innsparinger, svarte ordføreren.

Finner penger

Det eneste partiet som vet hvor de skal hente pengene, er Høyre. Som Opdalingen skrev i forrige uke vil de også i år foreslå å omdisponere de åtte millionene som er avsatt til tiltak i forbindelse med E6-omlegging fra 2014.

Høyres Ingvill Dalseg Snøfugl mente Statens vegvesen bør ta ansvaret for å rydde opp etter seg, men så at det kunne være vanskelig å få med seg de øvrige partiene på omdisponering.

Sæteren bekrefter dette, men:

– Blir vi nødt må vi kanskje se på dette også. Alle steiner må snus. Det ligger veldig langt inne, Sp har vært stødige i denne saken, og vi ønsker å være troverdige.

Hun både tror og håper at en samlet opposisjon vil kunne legge fram et forslag til handlingsplan.

– Ingen ting hadde vært bedre, men Høyre har jo mer penger enn oss andre.