Så mange snakker om at de har så dårlig tid, og at de ikke kan ta på seg nye oppgaver fordi de ikke rekker mer enn det de allerede har, og knapt nok det. Hvis det virkelig er slik at folk i lag og organisasjoner i Rennebu føler at tida ikke strekker til, hvorfor kommer de ikke da til frivillighetssentralen og får hjelp?

Maj-Britt Svorkdal Hess vet ikke hva det skyldes at de frivillighetssentralens muligheter i Rennebu ikke blir bedre utnyttet bedre enn tilfelle er. Både privatpersoner, lag og organisasjoner og kommunen kunne etter hennes mening ha benyttet seg av de mulighetene sentralen byr på, på en mye bedre måte. - Frivillighetssentralen er en oase i form av muligheter til å frigjøre tid, sier hun. Med eksempel fra andre steder vet hun at både kommunen statlige kontorer på mange felt kunne ha fått god hjelp fra frivillighetssentralen til å utføre rutinemessig arbeid. Hun er ganske sikker på at både det både innfor kultur, helse og sosialsektoren og andre etater finnes flere arbeidsoppgaver som utmerket godt kunne ha vært utført av eller på frivillighetssentralen.

Helt svart er ikke bildet og fullstendig uten oppdrag er de ikke de 77 frivillige som er registrert på Rennebu frivillighetssentral. I fjor arbeidet disse i til sammen bortimot 4.900 timer eller nesten tre årsverk. Mesteparten av det arbeidet som utføres går ut på å hjelpe eldre og andre som trenger assistanse til forskjellige gjøremål, og til utkjøring av varme måltider. Med nesten tre årsverk og bortimot 200.000 kroner i støtte fra Staten tilfører Rennebu frivillighetssentral bygda verdier for mer enn en million kroner per år.

- Enkelte frivillige organisasjoner har også oppdaget at vi eksisterer. Det har for eksempel Rennebu idrettslag gjort, og det har LHL gjort. Det virker imidlertid ikke som om at alle vet hva vi egentlig kan tilby. Frivillighetsarbeid går nemlig ikke bare ut på å kjøre ut strøsand og hjelpe eldre som skal til legen. Lag og foreninger kan for eksempel benytte seg av lokalet vårt til møter. Vi kan hjelpe med skriving og kopiering, og vi kan skaffe hjelp til forskjellige arrangement, sier en litt frustrert leder av Rennebu frivillighetssentral. For ikke lenge siden hadde hun et møte med ledelsen i Rennebu kommune der hun gjorde oppmerksom på de mulighetene som frivillighetssentralen representerer.