Regjeringspartiene Høyre/Frp vil avvikle dagens tilskuddsordning for renovering og nybygging av sykehjem. Det får varaordfører i Rennebu, Marit Bjerkås (Ap) til å reagere kraftig.

Som kjent foreligger det konkrete planer om en storstilt utbygging av Rennebu helsesenter, en utbygging som i følge Bjerkås står i fare for å måtte skrinlegges med den nåværende regjeringen sin tilskuddspolitikk.

- Å bygge eller rehabilitere sykehjem er den største og tyngste investeringen for veldig mange kommuner. Det er snakk om så store kostnader at staten må være med å bidra. Krav til bad på hvert rom, takheiser og andre teknologiske løsninger for å gjøre alderdommen tryggere og bedre har sin pris, sier Bjerkås.

Marit Bjerkås hevder at regjeringen fra Høyre/Frp gir denne regningen til sultefora kommuner.

- De byggeprosjektene som ikke har netto tilvekst av sykehjemsplasser, mister alt tilskudd. I de andre nordiske landene er det tatt grep, for å få en ny innretting på eldreomsorgen. For Rennebu, som i dag har 38 sykehjemsplasser, betyr det at vi må ha 66 plasser i 2040, hvis vi skal drive eldreomsorgen på samme måte som i dag. Det betyr igjen at halvparten av innbyggerne i Rennebu må  jobbe innen helsesektoren, og det går bare ikke opp. Derfor tvinger det seg frem en ny innretning som betyr at helse- og omsorgsarbeidet må drives på en annen måte. Det er ikke tilskuddsordningen som regjeringen innfører nå lagt opp til, og den er ikke tilpasset den utviklingen som kreves, sier hun.

Bjerkås mener at de eldre må gis livskvalitet og mestringsfølelse, ikke stuves inn på en institusjon og passifiseres, slik hun mener Høyre/Fremskrittspartiet legger opp til med sin politikk.

- Høyre/Frp-regjeringens utfasing av dagens tilskuddsordning førertil null støtte for å renovere det du allerede har, lengrebehandlingstid for hvert byggeprosjekt og legger opp til atkommunene skal bygge opp et helsevesen som ikke er bærekraftig nårdet står klart. Vekstkommuner blir premiert med størrerammeoverføringer, små kommuner må møte tunge investeringer medsmåpenger. Det virker nesten som om regjeringspartiene til og med ønsker å sentralisere våre eldre, sier Marit Bjerkås.

Rennebu Arbeiderparti har jobbet med dette i lengre tid, og har full støtte fra fylkesparti, sentralstyremøte og landsmøte. Partileder Jonas Gahr Støre uttalte i september i fjor at Ap i regjering vil ta tilbake tilskuddsordningen, noe som også er programfestet i Arbeiderpartiets partiprogram.

- Hvis vi skal dra nytte av Høyre-FrP sin tilskuddsordning her i Rennebu, må vi bygge nytt ved siden av det gamle og ellers la det skure å gå med det eksisterende helsesenteret. Da får vi netto tilvekst i sykehjemsplasser, og kritiske bo- og arbeidsforhold for eldre og våre ansatte, sier en engasjert Marit Bjerkås til Opdalingen.