Oppdal: Allerede forrige lørdag meldte Opdalingen at Oppdal E-verk forbereder klage på vedtaket i Skatt Midt-Norge, som går i mot Oppdal kommune og E-verkets krav om tilbakebetaling av nærmere 30 millioner kroner som de mener er innbetalt for mye i selskapsskatt. Et krav som har bakgrunn i tingrettsdommen som slår fast at kommunen er eier av Drivakraften.

Mandag 15. september vedtok styret i Oppdal E-verk å sende inn klage på vedtaket, og vil bruke de ressursene som er nødvendig, bekreftet styreleder Olav Bjørndal.

- Hvorfor er det styret i Oppdal E-verk som skal stå for dette arbeidet, tordnet Sigmund Fostad. Det er styret som er årsaken til at hele problemet.

- Styret i Oppdal E-verk bør beklage at de har gjort en feil, og at de har gjort en tabbe ved at det ikke er gitt riktige skatteopplysninger. Da tror jeg det er lettere å nå fram i en klage.

Rådmannen ved økonomisjef Leidulf Skarbø orienterte om historikken og det formelle i saken.

- Anmodningen ble sendt fra Oppdal kommune for ett år siden. Svaret er nå sendt til Oppdal E-verk etter flere purringer fra kommunen, forteller Skarbø. Det er riktig et E-verket mottar brevet og må sende klagen til skatteklagenemnda da Oppdal E-verk er skatteobjektet. Vi er i dialog med Oppdal E-verk, og vil bli løpende orientert. Vi vil følge opp saken.

- Vi er kommet i en situasjon der den som i prinsippet ikke har noen interesse av å ordne opp i saken skal ha ansvar for å føre den, mente Fostad.

Det fikk styreleder Olav Bjørndal til å reagere.

- Det brenner å høre at styret i Oppdal E-verk ikke skulle ha interesse i å føre saken, og at vi ikke er interessert i å få tilbake 30 millioner, svarte en tydelig irritert Bjørndal. Den er for drøy.

- Styret i aksjeselskapet Oppdal E-verk har ett viktig formål, og det er å tjene penger til eieren.

Trygve Sande (V) stilte et spøsmål om habiliteten til saksbehandleren i skatteetaten, Jan Inge Fjørtoft. Det var samme saksbehandler som la fram en "feil forhåndsuttalelse" om at E-verket er rettmessig eier til Drivakrafta i 2008, som nå har behandlet søknaden om ny ligning.

Bjørndal kunne bekrefte at dette temaet blir berørt i klagesaken, og la til at "skatteetaten må være et u-land i forhold til habilitetstenkning".

Etter spørretimen tok kommunestyret en kort pause. Der fortsatte Fostad og Bjørndal sin heftige diskusjon om E-verket og styrets arbeid.

Deretter gikk kommunestyret løs på en lang saksliste i et møte om varte i nærmere syv timer, med 17 saker og 14 referatsaker.