OPPDAL: Det går mot en stygg vinter for storviltbestanden i Oppdal. Bare siden nyttår har Fallviltgruppa tatt seg av åtte elger og en hjort som enten har vært drept eller som har vært så alvorlig skadet at avliving var eneste mulighet. De fleste påkjørslene har skjedd på jernbanen mellom Oppdal og kommunegrensen mot Rennebu.

– Den irregulære avgangen er større i det som har vært vanlig de siste vintrene. I realiteten er den større enn det vi har ført inn i våre papirer. Ei elgku bar nemlig foster og dermed kan vi vel si at avgangen har vært på ni elger så langt denne vinteren, sier Haldor Toftaker i Fallviltgruppa i Oppdal.

Han forteller at ett godstog var særlig uheldig. Først kjørte det på en hjort sør for Oppdal stasjon. På vei nordover fra Oppdal kjørte det på to elger.

– Det er umulig å sikre seg mot slike dyrepåkjørsler. Dyr som er på jernbanelinjen når toget kommer, løper bare sjelden av jernbanelinjen, men fortsetter videre langs linjen. Toget har ingen sjanse til å stoppe før påkjørselen er et faktum, sier Haldor Toftaker.