RENNEBU: Det var den 11.mai i år Fylkesmannen i Sør-Trøndelag varslet Rennebu kommune om at det ble reist tilsynssak. Etter det er det foretatt intervjuer og innhenting av dokumentasjon.

Foran sluttmøtet som foregikk på Berkåk tirsdag, skrev utdanningsdirektøren at «tilsynet har omfattet opplæringslovens bestemmelser om elevenes skolemiljø og da med fokus på det etablerte systemer hos kommunen som skoleeier og ved Innset skole som en av kommunens grunnskoler. Fylkesmannen har valgt å konsentrere tilsynet med aktuelle forhold slik de fremstår på tilsynstidspunktet og i skoleåret 2005/2006».

Det er tidligere gjennomført en intervjurunde med rådmann Arve E. Withbro, fungerende skoleansvarlig Ingegjerd Mortensen, rektor Ingrid Selbæk, rektor Endre Kosberg, spesialpedagogisk koordinator Brit Blokkum Gustafsson, kontaktlærer Tove Inger Lien, kontaktlærer og leder for skolemiljøutvalget Kari Aftreth.

På tirsdagens møte ville Fylkesmannen gjennom en foreløpig rapport avklare lovverkets bestemmelser på området og presentere observasjoner og funn fra tilsynet slik disse framkommer i tilsynsrapporten.

Fra tilsynsmyndigheten møtte fylkesmann Kåre Gjønnes, assisterende fylkesmann Odd Inge Mjøen, utdanningsdirektør Solveig Strand og seniorrådgiver Aslak Olsen.

– Det som kommer fram på slike møter som dette, endrer ikke innholdet eller konklusjonene i rapporten, men kommune får sjansen til å rett opp feil i de faktiske opplysningene, sier utdanningsdirektør Solveig Strand.