De seks fjellrevvalpene som ble født i avlsstasjonen på Sæterfjellet 22. juni vokser og har det bra.

På nettsidene til NINA kan en følge mor og barn direkte gjennom kameraer som er montert i hiet. Det ble litt oppstandelse da kameraet viste tomt hi, men dette skyldes at tispa flytter valpene litt frem og tilbake.

– Børgefjelltispa og Dividalhannen oppfører seg som gode foreldre. Hannen holder kontinuerlig vakt over hiet, og mora dier og steller de små, skriver prosjektleder Arild Landa på NINAs nettside.