TROLLHEIMEN: Speilsalen kan når som helst kollapse og falle helt sammen. Det var et sørgelig syn som møtte de 40 deltakerne som lørdag var med Oppdal Natur for å se de unike isgrottene innunder Blåhø i Trollheimen. Speilsalen var nemlig i ferd med å smelte bort. Kjentfolk mener det er bare spørsmål om tid før Speilsalen er historie. Kanskje vil den kollapse allerede i høst. – Bare mens vi var ved Speilsalen denne lørdagen, skjedde det flere dramatiske forandringer inne i istunnelen. Plutselig falt store isflak ned fra taket. Taket er nå så tynt at jeg på det aller sterkeste vil advare mot å gå over istunnelen. Folk kan rett og slett falle igjennom det tynne taket, sier turleder Jon Strand i Oppdal Natur. Bekken fra Svarttjønna renner gjennom isfonna nordøst for Blåhø. Det «varme» vannet tiner isen og har formet Speilsalen i hundrevis av år. Speilsalen ble sannsynligvis dannet under «den vesle istiden» som kuliminerte rundt 1750. Siden har isfonna vært i mer eller mindre tilbakegang. Tilbakegangen har akselerert voldsomt det siste tiåret. – Jeg vet ikke hvor lenge vi har Speilsalen. Kanskje kollapser den allerede i høst. Kanskje har vi noe å vise fram til neste sommer. Men Speilsalen tåler ikke mer av det varme været vi har hatt i de siste årene, sier Jon Strand.Les ogsåAdvarer folk mot å gå inn i Speilsalen Den populære turistattraksjonen Speilsaken i Oppdal er i ferd med å rase sammen, og breforsker Atle Nesje advarer folk mot å gå inn i bretunnelen,skriver Advarer folk mot å gå inn i SpeilsalenDen populære turistattraksjonen Speilsaken i Oppdal er i ferd med å rase sammen, og breforsker Atle Nesje advarer folk mot å gå inn i bretunnelen, skriver – Speilsalen i ferd med å rase sammen Folk advares mot å gå inn i Speilsalen i Oppdal, skriver .Advarer folk mot turistattraksjon av isDen populære turistattraksjonen Speilsalen i Oppdal er i ferd med å rase sammen, og breforsker Atle Nesje advarer folk mot å gå inn i bretunnelen, skriver aftenposten