Har 115 cm allerede – advarer mot store snømengder