– Landbruket skal ta sin del av klimautfordringene, men det må være riktig