Håper å øke valgdeltagelsen: – Oppdalingene må opp av sofaen

foto