Dekket store underskudd med fond - nå vil han holde igjen