– Enkelte byer vil få en sterkere utvikling enn den nasjonale, og vi tror særlig Oslo og Stavanger vil skille seg ut. Her venter vi at boligprisene vil stige med henholdsvis 6 og 7 prosent, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Interesseorganisasjonen la fram sine prognoser for neste år onsdag.

De avviker fra flere andre prognoser, ved at de er betydelig mer optimistiske. Mens DNB Eiendom spår en prisvekst i boligmarkedet på 2–3 prosent, venter handelsbanken en positiv utvikling for året som helhet på 1 prosent.

– Eiendom Norge undervurderer nok de negative effektene av to ting. Det ene er Norges Banks siste rentehopp og den oppjusterte rentebane som treffer folk hardt. Det andre er at opphopningen av boliger på markedet, det såkalte «boligfjellet», vil bremse prisveksten kraftig neste år, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank i en epost til NTB.

Varsler krise

Eiendom Norge tegner på sin side opp et dramatisk scenario som følge av den rekordlave boligbyggingen i år og de kommende årene.

Så langt i år er det satt i gang bygging av bare 11.000 boliger og i tolvmånedersperioden framover er det gitt igangsettingstillatelser til boligprosjekter langt under finanskrisenivåer, ifølge Lauridsen.

Det fører til en viss og prisvekst neste år. Men det er først i 2025 og 2026 at det Lauridsen kaller «den verste nyboligkrisen siden bankkrisen» på slutten av 1980-tallet og starten av 1990-tallet, kommer til å ramme oss beinhardt.

– I øyeblikket er bare en byggekrise og ikke en boligmangelkrise. Men vi skal ikke lenger tilbake enn til finanskriseåret 2008 for å se først er i årene etter at vi får for få boliger ut i markedet, sier Lauridsen.

– For pessimistisk

Han refser regjeringen for å legge fram for optimistiske anslag for boliginvesteringene i statsbudsjettet for neste år, og viser til at Statistisk sentralbyrå (SSB) i sine prognoser tidligere i desember, påpekte at det aldri tidligere er registrert et like kraftig og raskt fall i boliginvesteringene som neste år.

– Vi tror anslagene i statsbudsjettet var altfor optimistiske, konkluderte Lauridsen.

Andre prognosemakere mener imidlertid Eiendom Norge er for dyster i sitt syn på effektene av lav boligbygging allerede neste år.

– Jeg tror de overvurderer effekten av at det bygges for få boliger. Dette vil definitivt påvirke markedet, men i liten grad allerede neste år, sier Knudsen i Sparebank1 SR-Bank.