Her vil de bygge ut 45 hytter og ny vei i et myrområde i Trollheimen. Det gir protester