De var fem brødre, fire av dem vervet seg i FN-styrken

foto