Busskuttene: Vil ramme sjåførstillinger i Oppdal

foto