Flokken klarer ikke å krysse veien: – Rødere enn rødt lys for villreinen