Stor misnøye med trådgjerder i hyttefelt: Krever at det innføres forbud