OPPDAL: 48 ansatte i Oppdal kommune og fem ansatte i Oppdal kulturhus er tatt ut i streik etter nattens meklingsbrudd.

I kommunen er det hovedsakelig medlemmer som arbeider i administrasjonen, renovasjon, teknisk og renhold som er tatt ut i streik. Streiken rammer ikke driften ved helseinstitusjonene, skolene og barnehagene.

– Vi prøver å ramme tredjeperson så lite som mulig, sier Jan Nøstberg, leder i Fagforbundet Oppdal.

En av konsekvensene er at ingen tar telefonen på servicetorget. Det jobbes nå med å få lagt inn en melding på kommunens telefonsvarer, men det er noe som må innhentes tillatelse for å få ordnet.

Det opplyste rådmann Dagfinn Skjølsvold om i dagens formannskapsmøte.

Streikevakter på åtte steder

Fagforbundet har etablert streikekontor i kjelleren på rådhuset. Streikevakter er satt ut foran rådhuset, kulturhuset, Aune barneskole, Oppdal ungdomsskole, miljøstasjonen, helsesenteret, dagsenteret og Drivdalen skole.

– Vi skulle jo gjerne ha sluppet å streike, men det er det eneste våpenet vi har. Tilbudet fra KS var alt for dårlig.

Fristen for å komme til enighet var ved midnatt, men først mange timer på overtid var bruddet et faktum.

– Jeg hadde vel en 50/50-følelse da jeg la meg, sier Nøstberg.

– Men da det ble brudd i staten var det nesten naturlig at kommunene fulgte etter.

Storstreiken var et faktum straks etter klokken fire natt til torsdag.

Fagforbundets leder Jan Davidsen skylder ikke like tydelig på regjeringen som sin kollega Arne Johannessen i Unio.

– Vi fikk ingen skisse å ta stilling til. Dermed er streiken et faktum. Det er kommunenes organisasjon KS vi har forholdt oss til, sier Davidsen.

Derfor streiker de

I en pressemelding skriver Fagforbundet at de ikke vil akseptere en lavere ramme enn frontfagene.

De lister ellers opp disse kravene, som de mener ikke ble innfridd:

* Kravet om en rettferdig og anstendig lønn til alle ansatte.

* Kravet om å sikre flere arbeidstakere hele, faste stillinger.

* Krav om like og rettferdige pensjonsordninger for alle.

* Kravet om en kraftig økning av lørdags- og søndagstillegg.

Dessuten mener de at for stor del av lønnsmassen skal fordeles lokalt, uten at man har lokal streikerett.

Fase to kan avgjøre

Meklingen som brøt sammen i natt angikk rundt 600.000 ansatte i stat og kommune. Mellom 25.000 og 30.000 arbeidstakere er nå i streik.

Fagforbundet har tatt ut ansatte i så å si alle norske kommuner.

Medlemmene ble holdt kontinuerlig oppdatert om utviklingen per tekstmeldinger gjennom natten. Den endelige meldingen kom i femtiden.

Nøstberg vil ikke spå noe om hvor langvarig han tror streiken blir. Foreløpig er det ikke kjent når den trappes opp.

– Lengden kommer nok an på hvor raskt fase to trer i kraft. Da merkes det mye bedre.