Vil utsette pga korona: - Vi har ikke hatt tid til grundige planprosesser

foto