Avlyser alle gudstjenester i Oppdal og Rennebu

foto