Vil ha på plass en byggeskikksveileder i Oppdal

foto