Trondheim: En ung mann fra Opdalingens nedslagsfelt står tiltalt etter straffelovens paragraf 195, annet ledd, bokstav c, som omhandler seksuelle overgrep overfor barn under ti år, og det skal ha skjedd gjentatte overgrep.

Ifølge tiltalen skal overgrepene ha startet da fornærmede var tre år, og det skal ha pågått i rundt to år. Tiltalen er tatt ut etter riksadvokatens ordre.

Politiadvokat Kjersti Hegerberg ved Sør-Trøndelag politidistrikt bekreftet ovenfor Opdalingen i november i fjor at det skal være en relasjon mellom fornærmede og tiltalte.

Hegerberg forteller at dette har vært en tøff sak for det lokale politimannskapet. Etterforskningen av saken ble etter hvert flyttet over til Trondheim, og Kripos skal også ha bistått den lokale etterforskningen.

Straffelovens paragraf 195 har en strafferamme på inntil 10 år i fengsel, og minst tre års fengsel dersom den seksuelle omgangen var samleie. Ved anvendelse av annet ledd, bokstav c kan det idømmes fengsel i inntil 21 år.

Opdalingen følger saken.