Statens vegvesen skal asfaltere i overkant av 10 mil fylkesveg, og legge 72 000 tonn asfalt på fylkesvegnettet i Sør-Trøndelag i 2015.Fv 512 Haugbekken-Stølsbekken, fv 515 Slettvoll-Bjørklia og fv 700 Skjepphaug-Berkåk får altså nytt veidekke i løpet av året.

En halv kilometer lang strekning skal asfalteres fra Haugbekken til Stølsbekken, like sør for Skarvatnet. Nerskogvegen har slitt med dårlig veidekke lenge, og dette blir en etterlengtet oppussing av veien for brukerne.

Fra Slettvoll-Bjørklia ved Gamle Kongeveg, skal cirka 1,8 kilometer asfalteres. Skjepphaug-Berkåk får rundt 3,4 kilometer med nytt veidekke.

- Fylkestinget prioriterte nesten hele økningen på samferdselsbudsjettet til asfaltering. Det ga en styrking på 20 millioner kroner til formålet og er en viktig satsing for å bedre sikkerhet og framkommelighet på fylkesveiene, sier Karin Bjørkhaug, leder av samferdselskomitéen i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Det blir lagt asfalt for totalt 78 millioner kroner på fylkesvegnettet i Sør-Trøndelag i år.