OPPDAL/RENNEBU: Bønder fra Rennebu bondelag inntok tirsdag morgen Rema og tømte butikkens brødhyller. Sammen med Oppdal og Lønset bondelag er de med på en brødaksjon i protest mot årets jordbruksoppgjør.

– Dette er for å sette ting litt på spissen. 13.000 er ikke nok til å tilfredsstille oss. Landbruksmeldinga var bra, men det hjelper ikke når den ikke følges opp, sier Marianne Dolpen, leder i Rennebu bondelag.

– Vi lever ikke av godord og glansbilder. Det er vanskelig å betale banken med inntektsmuligheter, legger Jan Eirik Holden til.

Noe av tanken er å bevise at det kan bli tomt for mat hvis bøndene ikke gjør jobben.

– Vi er verdens rikeste land og kan kjøpe den maten vi vil. Og det kjøper vi fra de fattigste. Vil vi være bekjent av det, spør Knut Berntsen retorisk.

Bøndene har allerede en anstrengt økonomi og flere slutter fordi de ikke får endene til å møtes. Jordbruksoppgjøret føles derfor som nok et spark på noen som allerede ligger nede.

Selv føler bøndene at de har god støtte.

– Når jeg treffer folk på butikken er de positive, sier Berntsen.

Per Arne Lium har hatt trua på gode jordbruksoppgjør i 20 år, men når ikke engang en regjering som innholder Senterpartiet får til noe bedre, begynner trua å bli tynnslitt.

– Senterpartiet har spilt seg helt ut på sidelinja ved å angripe bøndene. De er ferdige, mener Dolpen.

– Fordelen nå er at Sp ikke trenger å drive noen valgkamp neste år siden de har kommet på kant med kjernevelgerne sine. Det er skuffende, for det er hos dem at forventningene var størst, forteller bøndene.

I lanbruksmeldinga står det at matproduksjonen skal økes med 20 prosent, det blir ifølge bøndene vanskelig å få til hvis staten skal sultefore landbruket.

– Vi vil ha de 50.000, men det blir vel vanskelig. 13.000 er i alle fall ikke aktuelt, slår Dolpen fast. Og bøndene er opptatt av at de 50.000 skal være øremerket drift.

De som deltok i aksjonen var foruten, Dolpen, Berntsen, Holden og Lium, også Bård Tore Berntsen, Anders Rønning og Magnar Skjerve.