Flertallet i Driftsutvalget i Oppdal kommune gikk i tirsdagens møte inn for at rådmannen går i forhandlinger med eierne av Lønset-, Midtbygda-  og Drivdalen barnehager med intensjon om kommunal overtakelse fra 1. januar 2018.

Innstillingen skiller seg dermed ut fra rådmannens opprinnelige forslag, der Lønset barnehage er utelatt.

Som alternativ bes kommunestyret å vurdere Lønset som en avdeling under Midtbygda.

Venstres Hans Bøe fikk med seg Høyre og Senterpartiet på at også Lønset vurderes som en avdeling under Midtbygda. Bare Arbeiderpartiet stemte imot forslaget.

- Jeg ser ikke at Lønset blir stort nok til at det er bærekraftig. Vi har allerede to kommunestyrevedtak på at dette blir for kostbart, sier Trond Mesloe (Ap).

Ottar Selbæk (H), er i likhet med Hans Bøe ikke villig til å gi opp Lønset.

- Det finnes forskning på forhold mellom størrelse og kvalitet, som viser at det ikke er størrelsen som er avgjørende. Jeg tror det er fullt mulig å skape et oppvekstsenter på Lønset med et godt faglig miljø, sier han.

Noe de tilsammen fem representantene fra Høyre, Senterpartiet og Venstre i Driftsutvalget alltså er enige om.  Rådmannen bes derfor om å innlemme Lønset barnehage i forhandlingene om kommunal overtakelse.

Innstillingen

Det vedtatte forslaget fra V/H/Sp har dermed denne ordlyden, sitat;

Kommunestyret ser mange faglige og driftsmessige fordeler med etablering av oppvekstsentre ved kretsskolene i Oppdal gjennom kommunal overtakelse av de private barnehagene ved disse skolene.

Rådmannen bes derfor om å gå i forhandlinger med eierne av Lønset barnehage, Midtbygda barnehage og Drivdalen barnehage, med intensjon om kommunal overtakelse og organisering som oppvekstsentre fra 1. januar 2018.

Alternativt å vurdere Lønset som en avdeling under Midtbygda.

Følgende forutsetninger legges til grunn for en avtale:

- Overtakelse skal ikke føre til en kommmunal kostnadsøkning for barnehagesektoren totalt.

- Bemanningen ved barnehagene skal harmoniseres mot den kommunale bemanningsnormen før overtakelse finner sted.

Forhandlingsresultatet legges frem til kommunestyret til behandling.