OPPDAL KULTURHUS: – Huset er ikke tilstrekkelig ferdig til at Oppdal kommune kan formelt ta over huset nå. Dette skal ikke påvirke åpningen, sier kulturhussjef Bjørn Andreassen.Det kommer heller ikke til å hindre verken innflytting eller fremdrift hva angår det tekniske. Montasje av lys og lyd og sceneteknikk kommer til å fortsette, det blir lagt vekt på at disse tingene må ferdigstilles snarest.– Administrasjonen begynner innflyttingen torsdag, og kommer til å fortsette i helga. Biblioteket begynner å pakke i vinterferien, og skal være på plass i slutten av neste uke. Kulturskoleelevene vil være de første som tar i bruk huset. Det er den gamle delen av bygget som tas i bruk først.