Skatteetaten overleverte 1. juni forslag til ny kontorstruktur til Finansdepartementet. Her ble det foreslått å slå sammen skattekontoret i Oppdal med Orkdal eller Trondheim.

Finansdepartementet har gitt Skattedirektoratet fullmakt til å gjennomføre forslaget til ny kontorstruktur, men med en føring om at ytterligere fire kontor videreføres. Skatteetatens kontorstruktur vil etter dette bestå av 57 kontorenheter. Dette kommer fram i regjeringens statsbudsjett for 2017.

Mindre behov etter digitalisering

Digitalisering av Skatteetatens tjenester har redusert behovet for personlig oppmøte ved skattekontorene. Skatteetaten bør derfor disponere ressursene sine på en annen måte med færre, større og mer fleksible fagmiljø.

En ny kontorstruktur skal legge til rette for at etaten kan møte sentrale utfordringer knyttet til blant annet økonomisk kriminalitet, identitetsforvaltning og en globalisert økonomi på en god og effektiv måte. Skatteetaten vil med den nye kontorstrukturen utføre ID-kontroll på samme antall kontor som i dag. I arbeidet med en ny kontorstruktur har det også vært lagt vekt på en god regional fordeling av arbeidsplassene.

Senterpartiet går hardt ut mot Skatteetatens forslag om å halvere antall skattekontorer fra 107 til 53.