[Nettavisen

Begrunnelsene varierer, alt fra sikkerhet, til ekstraarbeid - til det faktum at stadig flere nærmest utelukkende betaler med elektroniske betalingsmidler, skriver Nettavisen

Bankkort, betaling gjennom apper og SMS - og nå snart såkalt kontaktfri betaling med mobil, gjør kontanter overflødig.

Likevel er det slik at i Norge er det bare ett betalingsmiddel som er obligatorisk - såkalt tvunget betalingsmiddel - og det er kontanter.

Dette til tross for at betaling med kontanter i dag kan gi den som betaler et strafferettslig medansvar for svart omsetning, noe en noe en ikke får om betalingen skjer med elektonisk betaling.

Vil fjerne kontant-kravet

Nå lufter Forbrukerrådet offentlig at de ønsker å avvikle kontanter som eneste tvungne betalingsmiddel.

– Når det gjelder kontant betaling, så har det i lengre tid pågått en debatt omkring selskapers anledning til å velge bort kontantbetalingsløsninger. For Forbrukerrådet er det ikke et vesentlig prinsipp i seg selv å opprettholde kontante betalingsløsninger. Det vesentlige er at det gis enkle, brukervennlige betalingsløsninger som gir anledning for alle til å foreta betaling, skriver Forbrukerrådet i en høringsuttalelse angående betaling for parkering.

– Etter vårt syn er tiden moden for at Stortinget revurderer hva som skal anses som tvungne betalingsmidler, og vi vil oppfordre regjeringen til å ta spørsmålet opp til vurdering på mer prinsipielt grunnlag med de rette instanser, skriver de.

Ved å fjerne kravet for norske bedrifter å ta imot betaling med kontanter, vil det trolig bare være et tidsspørsmål før kontantene fjernes.

Finansdepartementet: - Ikke ennå

Regjeringen er klar over at flere tar til orde for å fjerne kontanter, men opplyser til Nettavisen at de ikke anser det som aktuelt i dag.

– Nei, ikke ennå. Både tradisjon, personvern og sikkerhetsutfordringene i ny teknologi gjør at vi kommer til å ha bruk for kontanter lenge. Jeg har i en annen sammenheng sagt at noen fortsatt har berettigede behov for å kunne gjøre opp for seg med Kongens mynt, og det skal man få lov til, sier statssekretær Jon Gunnar Pedersen til Nettavisen.

Vil ikke bli verdiløst over natten

Om kontanter etter hvert skulle bli fjernet som tvunget betalingsmiddel, og kontantene som en konsekvens av dette blir fjernet, betyr det ikke at kontanter du har liggende over natten vil bli verdiløse.

Norge har ved en rekke anledninger tidligere faset ut både valører i sin helhet (for eksempel 10-øring og 50-øring), samt gamle versjoner av andre mynter og sedler.

Norges Bank har ved tilbaketrekking av kontanter plikt til å veksle inn pengene i elleve år etter at myntene fjernes fra sirkulasjon.

For 50-øringen, som ble trukket tilbake 1. mai 2011, vil Norges Bank ha plikt til å innløse frem til 1. mai 2022 - selv om butikken ikke har plikt til å akseptere pengene. Selv da kan man få vekslet inn penger etter spesiell søknad.

Om alle kontanter fjernes, vil det trolig bli et enda større opplegg rundt innløsning, hos både banker og butikker.