Klarte ikke samle flokken om felles villreinsvar

foto