Villreinekspert: – Snøheim burde aldri blitt gjenåpnet

foto