Kraftig vind på byggeplasser: Tar en ekstra sjekk etter dødsulykke

foto