Nye Veier vil ikke utrede et tredje E6-alternativ. Det vil politikerne

foto
Prosjektleder Jan Olav Sivertsen i Nye Veier opplyser at det snart vil bli lagt frem en kostnadsberegning for østre- og vestre alternativ. Formannskapet i Rennebu vil også ha et anslag over kostnadene for et tredje alternativ, og det får de. Foto: Jan Inge Flå